Nio stycken skrifter om Glasriket

Vi på Adshape AB har under sommaren jobbat med ett uppdrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Uppdraget fick vi via en upphandling och i avtalet ingick att producera färdiga trycksaker utifrån tidigare utgåvor. Vi fick producera nya mallar, formge samtliga skrifter, redigera bilder, framställa trycksaksoriginal och förmedla tryckning samt till slut producera tillgänglighetsanpassade pdf-filer för webb.

Ett ganska stort och väldigt trevligt projekt där vi fick lära oss de mesta om tillgänglighetsanpassade pdf-filer för skärmläsare. Vi fick även lära oss en hel del om de olika glasbruken.

Vi tycker den blev väldigt lyckat – informativ, vackra bilder och framförallt syns Gadderås nu äntligen och nämns bland glasbruken trots att bruket blivit nedlagt. Vi Gadderåsbor, som haft broschyren i handen blev ganska stolta.”

– Citat från kund

Det glasbruk vi gjorde skrifter om var:

  • Alsterbro
  • Björkshult
  • Flygsfors
  • Gadderås
  • Gullaskruv
  • Rosdala
  • Rydefors
  • Strömbergshyttan
  • Transjö

På Länsstyrelsens hemsida (Kalmar Län) går det att läsa hen nyhet om skrifterna och det går även klicka sig fram till pdf-filerna.
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/nyheter-och-press/nyheter—kalmar/2018-10-17-nya-skrifter-om-glasrikets-kulturmiljoer.html

Publicerad i Grafisk formgivning / trycksaker, Nyheter, Portfolio