Nytt nummer av O-Ringentidningen

Har i dagarna skickat ett nytt nummer av O-Ringentidningen till tryck. Just nu är rullar 25 000 exemplar genom tryckpressarna för att sedan skickas ut till alla orienterare runt om i Sverige.

O-Ringentidningen är ett magasin som utkommer 4 nr/år och ges ut av O-Ringen AB. Adshape har del i hela produktionen – projektplanering, grafisk form, sättning, bildredigering och framställande av tryckfärdigt original.

Publicerad i Aktuella uppdrag, Grafisk formgivning / trycksaker, Nyheter, Portfolio, Text / foto